เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

ก่อตั้งเดือน กรกฎาคม 2562
โดย นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ที่ปรึกษาและกรรมการบริหาร
บริษัท อิโต้-ห้วยเกษียร วัลเลย์ จำกัด

นโยบาย

 คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ก้าวไกลพัฒนา

วิสัยทัศน์

 ร่วมสร้างสรรค์สังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

ผลิตและบรรจุน้ำแร่ธรรมชาติ 100 %  จากแหล่งกำเนิดโดยปราศจากสิ่งปรุงแต่ง

ส่งเสริมให้มีการบริโภคน้ำแร่ธรรมชาติ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลให้แพร่หลาย
ในสังคมทุกระดับมากยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ร่วมสร้างและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสุขภาพดีในการพัฒนา
เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส สู่โลกแห่งการเรียนรู้ในทศวรรษ 2020

เป้าหมาย

เรา อิโต้ (eto) จะเป็น 1 ในกลุ่มผู้นำตลาดน้ำแร่ธรรมชาติในปี 2562

 

   • บริษัท อิโต้-ห้วยเกษียร วัลเลย์ จำกัด 651 หมู่ 11 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 ห้องบรรจุน้ำแร่ ปลอดเชื้อ ควบคุมอุณหภูมิ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบน้ำ...