โรงงาน

 
 
บริษัท อิโต้-ห้วยเกษียร วัลเลย์ จำกัด
651 หมู่ 11 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
 

 

ห้องบรรจุน้ำแร่ ปลอดเชื้อ  ควบคุมอุณหภูมิ

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบน้ำทุก 2 ชม. มีการควบคุมคุณภาพทุกขวด